Bateversekering
Finansiële beplanning
Mediese versekering
Begrafnispolisse
Oesversekering
Korporatiewe versekering
Wildsversekering
Reisversekering

Kontak CertiSure

Hoofkantoor

Tel: +27 18 464 7494
Faks: +27 86 554 2244
help@certisure.co.za


CertiSure kontakpersone volgens afdeling

Bate- en Oesversekering Finansiële Beplanning Mediese Versekering Begrafnispolisse Wildsversekering
Naam & Van Tel no Sel no Tak Posbeskrywing E-pos adres
Ansie Hartman 018 642 1137 076 791 7326 Zeerust
NWK Retail, h/v President en Voortrekker Straat
Makelaar : Bate- & Oesversekering ansie.hartman@certisure.co.za
Awie Mynhardt 056 215 1845 082 417 6625 Kroonstad
President Straat 40
Makelaar : Bate- & Oesversekering awie.mynhardt@certisure.co.za
Brian Beets 018 431 0689 073 432 0476 Hartbeesfontein
Senwes Village, Ottosdal Pad

Klerksdorp
Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerk Straat 1
Makelaar : Bate- & Oesversekering brian.beets@certisure.co.za
Chantel Muller 051 853 1669 064 751 6364 Bultfontein
Senwes Village

Theunissen
Senwes Village, Andries Pretorius Straat 49
Makelaar : Bateversekering chantel.muller@certisure.co.za
Chilly Campher 056 215 1845 082 800 2959 Kroonstad
President Straat 40
Makelaar : Korttermyn Versekering chilly.campher@certisure.co.za
Cillie Snyman 018 464 7499 083 453 0463 Klerksdorp
Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerk Straat 1
Makelaar : Bateversekering cillie.snyman@certisure.co.za
Eric Scriven 056 215 1845 082 780 7576 Kroonstad
President Straat 40
Makelaar : Bate- & Oesversekering eric.scriven@certisure.co.za
053 948 1914 076 990 4808 Delareyville
Generaal De la Rey Straat 7

Sannieshof
NWK Meganisasie, Van der Walt Straat 10
Makelaar : Bate- & Oesversekering
Jeanette Lourens 018 264 4817 083 387 1419 Ventersdorp
Senwes Village, Stasie Weg 1

Oberholzer
Senwes Village, Stasie Weg
Makelaars Assistent (Bate- & Oesversekering) ventersdorpeise@certisure.co.za
Johan Henning 018 673 1112 082 902 4558 Coligny
NWK Retail, Voortrekker Straat 3
Makelaar : Bate- & Oesversekering johan.henning@certisure.co.za
Louisa Maritz 087 004 1315 083 347 3244 Hartswater
Senwes Village, h/v Pokwani en DF Malanstraat
Makelaar : Bate- & Oesversekering louisa.maritz@certisure.co.za
Mariehett Kotze 018 464 7487 083 742 8709 Klerksdorp
Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerk Straat 1
Makelaar : Bateversekering mariehett.kotze@certisure.co.za
Martie Harmse 051 411 0101 083 285 0842 Bloemfontein
Senwes Village, Curie Laan 24
Makelaar : Bate- & Oesversekering martie.harmse@certisure.co.za
Neels Dykman 056 215 1845 082 773 8717 Kroonstad
President Straat 40
Makelaar : Bate- & Oesversekering neels.dykman@certisure.co.za
Nick Benade
082 775 9509 Bethlehem Makelaar : Bate- & Oesversekering nick.benade@certisure.co.za
Paul Els 058 852 3041 082 806 9371 Heilbron
Senwes Village, Barrak Straat 45
Makelaar : Bate- & Oesversekering paul.els@certisure.co.za
Rika Stols 056 515 2181 083 745 4944 Bothaville
Senwes Village, Agste Laan

Viljoenskroon
Senwes Village, Theron Straat 15
Makelaar : Bate- & Oesversekering rika.stols@certisure.co.za
Skroef van Rooyen 057 899 2601 082 332 7990 Wesselsbron
Senwes Village, PL Kotze Straat 10
Makelaar : Bate- & Oesversekering dolly.vanrooyen@certisure.co.za
Willie Louw 018 633 1213


014 543 2612
076 971 7177 Lichtenburg
NWK Hoofkantoor, Scholtz Straat 81

Koster
NWK Retail, Duitser Eloff Laan
Makelaar : Bate- & Oesversekering willie.louw@certisure.co.za
Wynona Steyn 018 297 5096
Potchefstroom
Senwes Village, Durr Straat 15
Makelaar : Bate- & Oesversekering potch@certisure.co.za
Tanya Joubert 018 633 1197 079 322 1248 Lichtenburg
NWK Hoofkantoor, Scholtz Straat 81
Makelaar : Bateversekering tanya.joubert@certisure.co.za

 
40 President, President Straat 40
CertiSure Makelaars © 2021 Alle regte voorbehou.
Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer.
Tel: +27 18 464 7494 | help@certisure.co.za