Bateversekering
Finansiële beplanning
Mediese versekering
Begrafnispolisse
Oesversekering
Korporatiewe versekering
Wildsversekering
Reisversekering

Oor CertiSure Makelaars

CertiSure Makelaars is 'n versekeringsmakelaar met 20 takke regoor die Noordwes Provinsie, Vrystaat en Noord-Kaap.

Aangesien dit ons doelwit is om ons kliënte se welvaart te beskerm en waarde vir ons aandeelhouers te ontsluit, het ons 'n uitgebreide netwerk van takke en bied ons unieke, gediversifiseerde produkte en dienste aan landbou-, kommersiële en persoonlike

Ons wil verseker dat ons kliënte met trots besigheid met CertiSure Makelaars doen, wat slegs moontlik is deur 'n die handhawing van 'n deurlopende goeie reputasie van betroubaarheid en vertroue wat in ons gestel word weens uitstaande dienslewering.

Geskiedenis

Senwes Versekering se naam is in 2006 verander na Univision Finansiële Dienste, wat 'n onafhanklike regsentiteit was, maar 'n volfiliaal van Senwes. Dit beteken dat Senwes 'n 100% aandeelhouding in Univision gehad het. Die maatskappy het intussen sy dienste uitgebrei na finansiële beplanning, mediese fondse en begrafnispolisse.

NWK Versekeringsmakelaars was 'n departement binne NWK Beperk en het veral gefokus op versekeringsdienste soos korttermyn- en oesversekering.

Beide hierdie entiteite het meer as 50 jaar se ondervinding as finansiële diensverskaffers gehad.

In 2012 het Univision met NWK Versekering saamgesmelt en die naam van die nuwe maatskappy is in 2013 verander na CertiSure Makelaars. Senwes en NWK hou nou elk 50% van die aandele in die maatskappy.

Organisasiestruktuur:

CertiSure Makelaars © 2021 Alle regte voorbehou.
Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer.
Tel: +27 18 464 7494 | help@certisure.co.za